Protecția datelor cu caracter personal

Datele păstrate de noi

Politica companiei noastre e de a păstra un volum minim de date cu caracter personal sau despre compania Dumneavoastră. Toată informația care se conține pe serverele noastre se reduce la date de contact, cum este numele sau denumirea companiei, adresa electronică, numărul de telefon, adresa website și domeniul de activitate.

Toate datele păstrate au fost obținute din:

 1. surse deschise de informație, precum business directoriile, site-uri cu acces public
 2. listele și bazele de contacte, oferite de clienții noștri

Datele colectate de noi

În cadrul serviciului prestat de noi, colectăm datele despre interacțiunea Dumneavoastră cu produsul nostru. Colectăm așa date ca:

 1. este activă sau nu adresa Dumneavoastră de E-mail
 2. dacă ați deschis scrisorile obținute în cadrul campaniilor de E-mail marketing sau nu
 3. dacă ați accesat careva link din scrisorile primite și care a fost acest link
 4. dacă v-ați dezabonat de la campanie sau ați marcat scrisoarea ca spam
 5. din ce țară a fost vizualizată scrisoarea

Nu utilizăm mecanisme de spionare asupra activității Dumneavoastră sau careva cod ce ar urmări activitatea Dumneavoastră pe dispozitivul de pe care accesați poșta. Toate datele sunt obținute prin sistemele automatizate de livrare a scrisorilor.

Utilizarea datelor

Toate datele păstrate de noi sunt utilizate cu următoarele scopuri:

 1. oferirea informației cât mai interesante și utile din partea clienților noștri
 2. protecția Dumneavoastră de la informația irelevantă sau inutilă
 3. expedierea campaniilor de E-mail marketing
 4. elaborarea rapoartelor de eficiență a campaniilor de E-mail marketing
 5. remarketing, în cazul în care ați fost interesat de companie/produs/ofertă.

Protecția datelor și divulgarea informației

Protecția datelor:

 1. toate datele Dumneavoastră sunt păstrate pe serverele noastre și nu sunt deschise pentru acces din exterior
 2. datele Dumneavoastră nu sunt divulgate terțelor persoane la expedierea campaniilor de E-mail marketing

Divulgarea informației:

 1. datele Dumneavoastră pot fi divulgate doar organelor competente de stat, la decizia instanței de judecată
 2. datele Dumneavoastră de contact nu sunt reflectate în rapoartele campaniilor de E-mail marketing

Ștergerea datelor

Puteți refuza ca datele Dumneavoastră să fie utilizate la nivel de campanie de marketing. Totul ce trebuie să faceți e să Vă dezbonați de la campaniile clientului utilizînd link-ul din textul scrisorii primite. În cazul dat toate datele Dumneavoastră vor fi șterse la nivel de campanie. La fel, nu va fi posibil să fiți re-adăugat la campaniile expediate de clientul dat.

Puteți să vă dezabonați de la toate campaniile efectuate de compania noastră. Pentru aceasta e necesar să elaborați o cerere în forma libera:

 1. pentru persoanele juridice – pe blanc corporativ, cu semnătura și ștampila organizației. Expediați cererea scanată pe adresa noastră de poștă.
 2. pentru persoanele fizice – cererea semnată. Expediați cererea scanată pe adresa noastră de poștă.