Informații juridice

Protecția drepturilor

În calitate de companie specializată pe serviciile b2b, avem profund respect pentru reputația Dumneavoastră, mărcile înregistrate de Dumneavoastră și proprietatea intelectuală și drepturile de autor. Noi nu suntem posesorii drepturilor pentru materialele publicate prin intermediul sistemului nostru. Noi suntem intermediari în transmiterea materialelor din parte clienților noștri către grupul țintă al clientului.

Reieșind din aceste aspecte, noi operăm conform principiului de notificare și eliminare a materialelor, care încalcă drepturile Dumneavoastră. Mai jos sunt mecanismele, prin intermediul cărora puteți face o notificare despre încălcarea drepturilor Dumneavoastră.

În urma analizei notificărilor primite, în funcție dacă este fondată pretenția sau nu, putem elimina materialul care încalcă drepturile Dumneavoastră. În același timp, Vă informăm că oferirea informației false pentru argumentarea pretenției poate duce la sancțiuni administrative sau penale din partea organelor competente.

Act de renunțare

 1. Sunteți responsabili de toate acțiunile Dumneavoastră în ceea ce ține citirea scrisorilor primite în cadrul campaniilor expediate de noi
 2. Sunteți responsabili de a verifica desinestătător corectitudinea și veridicitatea datelor primite prin intermediul campaniilor expediate de noi
 3. Nu putem garanta că:
  • site-ul pe care sunteți redirecționat din scrisoare nu conține cod malefic
  • acțiunea la care cheamă mesajul scrisorii nu Vă poate cauza daune

Limitarea responsabilității

 1. Compania noastră, personalul nostru și alți parteneri, care contribuie la expedierea campaniilor de E-mail marketing, nu vor fi responsabili pentru:
  • pierderea profitului
  • pierderea potențialului profit
  • daună pentru afacere
  • abuz sau denaturearea informației
  • informație
 2. Nu suntem responsabili pentru:
  • metodele de lucru ale clienților noștri
  • încălcarea legislației în vigoare de către clienții noștri
  • dauna cauzată de clienții noștri

Încălcarea drepturilor la proprietatea intelectuală și drepturile de autor

Această metodă este aplicabilă doar pentru pretențiile vizavi de încălcarea drepturilor la proprietatea intelectuală și drepturile de autor. Oricare alte solicitări vor fi ignorate.

Dacă considerați că au fost încălcate drepturile Dumneavoastră la proprietatea intelectuală și drepturile de autor, Vă rugăm să ne oferiți următoarele:

 1. datele Dumneavoastră de contact depline, inclusiv personale (numele complet, funcție), adresa E-mail, telefon și adresa poștală
 2. descrierea detaliată a materialului care încalcă drepturilor la proprietatea intelectuală și drepturile de autor, cu indicarea sursei
 3. actele ce demonstrează că Dumneavostră sunteți posesorul proprietății intelectuale și/sau drepturilor de autor
 4. declarație autentificată notarial ce declară că proprietatea intelectuală și/sau drepturile de autor au fost utilizate/încălcate fără cunoașterea sau aprobarea Dumneavoastră
 5. declarație autentificată notarial ce declară că datele oferite de Dumneavoastră sunt veridice și că Vă asumați responsabilitatea deplină pentru autenticitatea și corectitudinea lor

Toate datele trebuie expediate doar prin poștă, prin intermediul scrisorii recomandate.

Încălcarea drepturilor la marcă comercială înregistrată

Această metodă este aplicabilă doar pentru pretențiile vizavi de încălcarea drepturilor la marcă comercială înregistrată. Oricare alte solicitări vor fi ignorate.

Dacă considerați că au fost încălcate drepturile Dumneavoastră la marcă comercială înregistrată, Vă rugăm să ne oferiți următoarele:

 1. datele Dumneavoastră de contact depline, inclusiv personale (numele complet, funcție), adresa E-mail, telefon și adresa poștală
 2. descrierea detaliată a materialului care încalcă drepturilor la marca comercială, cu indicarea sursei
 3. actele ce demonstrează că Dumneavostră sunteți posesorul mărcii comerciale
 4. declarație autentificată notarial ce declară că marca comercială a fost utilizată/încălcată fără cunoașterea sau aprobarea Dumneavoastră
 5. declarație autentificată notarial ce declară că datele oferite de Dumneavoastră sunt veridice și că Vă asumați responsabilitatea deplină pentru autenticitatea și corectitudinea lor

Toate datele trebuie expediate doar prin poștă, prin intermediul scrisorii recomandate.

Pretențiile vizavi de defăimare

Această metodă este aplicabilă doar pentru pretențiile vizavi de defăimare. Oricare alte solicitări vor fi ignorate.

Dacă considerați că ați fost defăimat sau că reputația Dumneavoastră sau a companiei a fost afectată prin intermediul produsului nostru, Vă rugăm să ne oferiți următoarele:

 1. datele Dumneavoastră de contact depline, inclusiv personale (numele complet, funcție), adresa E-mail, telefon și adresa poștală
 2. descrierea detaliată a materialului care Vă defăimează sau afectează reputația Dumneavoastră, cu indicarea sursei
 3. actele ce demonstrează că materialul nu corespunde cu realitatea sau este fals
 4. declarație autentificată notarial ce declară că datele oferite de Dumneavoastră sunt veridice și că Vă asumați responsabilitatea deplină pentru autenticitatea și corectitudinea lor

Toate datele trebuie expediate doar prin poștă, prin intermediul scrisorii recomandate.

Examinarea altor pretenții sau plângeri

Suntem desciși pentru a examina și a răspunde la oricare pretenții și plângeri vizavi de produsul nostru, care vor fi expediate prin formularul de mai jos. Totodată, ne rezervăm dreptul de a nu examina unele pretenții sau plângeri, ce nu au fost obținute prin poștă prin intermediul scrisorii recomandate și, astfel, vom solicita expedierea lor prin poștă:

Depuneți o plângere

Vă rugăm să ne lăsați mesajul și datele de contact. Personalul nostru Vă va contacta pentru clarificarea detaliilor.